Op 20 maart 2017 is onze stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De volledige naam is ‘Stichting CultuurBeleving Hillegom’. Als afkorting gebruiken we ‘SCBH’. 
Beter bekend als “de Kulturele Raad” 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter: Marijke Joosten
Telefoon: 06 19 82 08 73
Email: voorzitter@kultureleraadhillegom.nl

Secretaris: Trudi Idema
Telefoon: 06 23 00 13 25
Email: info@kultureleraadhillegom.nl

Penningmeester: Roland Wiersema
Telefoon: 06 53 39 80 06
Email: penningmeester@kultureleraadhillegom.nl

Gebouw en beheer: Erwin Veenman
Telefoon: –
Email: erwinveenman@gmail.com

Postadres 
SCBH
Prinses Irenelaan 33A
2181 CX  Hillegom

Kamer van Koophandel no  68338201

Bankrekening  NL91 RABO 0319 4688 87 

Ingang van de zaal is aan de achterzijde van het gebouw.