De stichting ‘SCBH’ heeft zich ten doel gesteld om, in het algemeen binnen de gemeente Hillegom en in het bijzonder gericht op de Hillegomse bevolking, de volgende taken te vervullen:
a. het programmeren van educatieve activiteiten, waarbij de drempel om deel te nemen laag wordt gehouden;
b. het organiseren van exposities betreffende beeldende kunst, schilderkunst, fotografie en ambacht; tentoonstelling van werk uit de regio geniet de voorkeur;
c. het organiseren van voorstellingen van podiumkunsten als kindertheater, cabaret en muziekvoorstellingen; alsmede film-voorstellingen.
d. alle overige activiteiten waartoe het bestuur besluit, mits passend bij of in het verlengde liggend van de doelen van de stichting;
e. het verhuren van accommodaties aan organisaties wier activiteiten passen binnen de doelen van de stichting, zulks voor zover de eigen activiteiten van de stichting daarvoor ruimte bieden.

Uiteraard zijn ook niet-inwoners van Hillegom van harte welkom bij onze activiteiten.

Hiermee is onze missie gedefinieerd.
Dient nog te worden vermeld dat bovenstaande activiteiten sinds 1 juli 2017 worden ondernomen in het gebouw
bekend van de Kulturele Raad te Prinses Irenelaan 16, 2181 CZ in Hillegom.