AANSPRAKELIJKHEID
De Stichting CultuurBeleving Hillegom is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen;
evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor bijvoorbeeld creatieve lessen of theater. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Dat moet worden gedaan door een tussenpersoon, bijvoorbeeld een leerkracht, sociaal wijkteam of een schuldhulpverlener. Zie www.jeugdfondssportencultuur.nl.
Zo’n zelfde voorziening is er ook voor volwassenen. Zie www. volwassenenfonds.nl